بسیاری از مردم اشتباهاً واژه بازاریابی را فروش و انجام تبلیغات جهت ترغیب به خرید معنی می کنند. چنانچه کل بازاریابی را به یک کوه یخ تشبیه کنیم فروش بخش کوچکی است که در رأس آن قرار دارد و قسمت اعظم شاید بیش از ۹۰ درصد آن در زیر آب مخفی است. باید توجه داشت که فروش فقط یکی از چندین و نه مهمترین وظایف بازاریابی به شمار می رود. اگر و فقط اگر بازاریاب در تشخیص نیازهای مشتریان، تولید کالا و خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات توفیق حاصل نماید می تواند به سهولت به فروش کالاها و خدمات تولیدی خود نائل آید.
فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ دو تن از بزرگان علم مدیریت معتقدند می توان بین تعریف های علم بازاریابی از دو دیدگاه مدیریتی و اجتماعی فرق قائل شد. تعریف بازاریابی از دیدگاه اجتماعی بدین گونه است: «بازاریابی یک فرایند اجتماعی است که بدان وسیله افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند با یکدیگر برای تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام کنند». تعریف بازاریابی از دیدگاه مدیریتی بدین گونه است: «هنر به فروش رساندن محصولات» .ولی پیتر دراکر
یکی از پیشروان نظریه پرداز مدیریت می گوید: «هدف بازاریابی این است که درباره فروش گزافه گویی کند، مشتری را بشناسد، او را درک کند تا بتواند کالا یا خدمتی مناسب وی به او عرضه نمایید. کمال مطلوب این است که تلاش های بازاریابی به وجود یک مشتری بینجامد، یعنی کسی که آمادگی خرید را دارد»
انجمن بازاریابی آمریکا از دیدگاه مدیریتی، بازاریابی را بدین گونه تعریف می کند : مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامه ریزی و جامه عمل پوشیدن به دیدگاه، قیمت گذاری و توزیع کالاها و خدمات که به داده منجر شود واین داده بتواند نیازهای فردی و سازمانی مشتریان را تأمین کند
کاتلر مدیریت بازاریابی را یک هنر و علم استفاده از مفاهیم اصلی بازاریابی می داند که در راستای انتخاب بازارهای مورد هدف، جذب، نگهداری و افزایش مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و این کار در راستای ایجاد ارزش برای مشتری، ارائه آن به وی و ایجاد ارتباطات برتر با وی انجام می شود
در بازاریابی، حداقل سه وظیفه مهم بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری وجود دارد.بازارشناسی یعنی تحقیق بازار، بازارسازی یعنی ایجاد و افزایش سهم بازار و بازارداری یعنی حفظ بازار موجود. برای بازارداری راهی بجز متمایز شدن وجود ندارد و آن به معنای انجام کاری متفاوت و متمایز از دیگران است. بازار یعنی برخورداری از ب :بینش و بصیرت خاص بازار، الف :استعداد لازم برای برقراری ارتباط، ز :زیرکی، الف :انگیزه و شور و شوق برای برقراری انجام کار و ر: رقابت

 مدیریت بازاریابی

اکثر مردم با یک نگرش سطحی و محدود نسبت به موضوع بازاریابی، آن را مجموعه ای از تلاش ها در جهت یافتن مشتریان بیشتر برای کالاها و محصولات فعلی شرکت می دانند. اما آنچه که مسلم است، این است که هر مؤسسه و سازمانی همیشه با سطوح مطلوب و مورد انتظار برای محصولات خود مواجه نیست. در یک زمان امکان دارد که تقاضا برای محصولات مطلوب، در زمانی احتمال دارد که تقاضا خیلی کم و ناکافی و زمانی دیگر هم ممکن است تقاضا برای محصولات موسسه بیش از حد متعارف باشد. اینجاست که مدیر بازاریابی باید با توجه به اهداف سازمان و وضعیت موجود به تنظیم تقاضا پرداخته و راه حل های منطقی را برای روبرو شدن با این وضعیت های مختلف پیدا کند. با توجه به مراتب فوق وظیفه یک مدیر بازاریابی تنها ایجاد تقاضا و افزایش آن نبوده بلکه گاهاً تغییر تقاضا و حتی کاهش آن نیز بر عهده وی می باشد. بدین جهت مدیریت بازاریابی را مدیریت تقاضا نیز می نامند.
پس با توجه به مطالب عنوان شده، مدیریت بازاریابی به صورت زیر قابل تعریف است:
مدیریت بازاریابی عبارت است از: «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان» در واقع تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است

 فلسفه های بازاریابی

 دیدگاه مبتنی بر تولید

دیدگاه مبتنی بر تولید یکی از قدیمی ترین دیدگاه ها است و بر این پایه قرار دارد که مصرف کننده محصولاتی را ترجیح می دهد که ارزان قیمت است و به میزان کافی در دسترس باشد. مدیران طرفدار این دیدگاه می کوشند تولید را با کارایی وبا کاهش دادن هزینه ها انجام دهند و محصولات را در سطحی گسترده توزیع کنند. در کشورهای در حال توسعه این دیدگاه می تواند معقول باشد، زیرا مصرف کنندگان بیشتر به ماهیت محصول و نه ویژگی های خاص آن توجه می کنند. همچنین زمانی که شرکتی بخواهد بر گستره ی کار خود بیافزاید از این دیدگاه استفاده می کند.

فلسفه مبتنی بر تولید فلسفه ای مناسب و پاسخگو در دو وضعیت است :

اول آنکه تقاضا برای کالا بیشتر از عرضه آن باشد. در این حالت مدیریت در جستجوی راه ها و روش هایی می باشد که از طریق آن ها تولید را فزونی بخشد و پاسخگوی خواسته های مصرف کنندگان گردد. دوم آنکه هزینه تمام شده تولید کالا بالا باشد و بالابردن کارایی در تولید و بهره وری برای پایین آوردن هزینه تولید لازم بنظر آید. این حالت عموماً در مورد کالاهایی که اختراع جدیدی بوده و هنوز گسترش عام نیافته اند بیشتر دیده می شود. هنگامی که کالایی در مرحله تولید و عرضه است قیمت تمام شده بالا بوده و تولید محدود و در نتیجه فروش نیز به همان میزان محدود می باشد

 دیدگاه مبتنی بر محصول

برخی دیگر از شرکت ها از دیدگاه مبتنی بر محصول پیروی می کنند و دیدگاه مزبور بر این پایه قرار دارد که مصرف کنندگان محصولاتی را ترجیح می دهند که از نظر کیفیت، عملکرد و نوآوری نسبت به بقیه برتر باشد. در این سازمان ها مدیران توجه خود را معطوف محصولات بهتر و مرغوب تری می نمایند و با این فرض که خریداران همواره به دنبال محصولاتی با کیفیت و عملکرد بهتر هستند می کوشند بر کیفیت محصولات خود بیافزایند.

اغلب شرکت هایی که دارای چنین دیدگاهی هستند، هنگام تولید و عرضه محصول هیچ توجهی به نظر مصرف کننده نمی نمایند و از مهندسان خود می خواهند محصولاتی مرغوب و استثنائی طرح ریزی نمایند. به هر حال دیدگاه مبتنی بر کیفیت محصول می تواند به پدیده ای بینجامد که به آن نزدیک بینی بازاریابی می گویند. بدین معنی که تمام کوشش تولیدکننده، صرف کالای خود شده و از محیط پیرامونی و مسائل حاکم بر جامعه و مصرف کننده غافل می شوند، همین باعث شکست او در کارش می شود و در نهایت وی را از ارائه تولید بهتر باز می دارد

 دیدگاه مبتنی بر فروش

دیدگاه مبتنی بر فروش یکی دیگر از دیدگاه های متداول است و شرکت های طرفدار دیدگاه مزبور بر این باورند که اگر مصرف کنندگان و واحدهای تجاری به حال خود رها شوند، آن طور که باید و شاید محصولات شرکت را نخواهند خرید. از این رو، سازمان برای به فروش رساندن محصولات و ترویج آن ها باید به یک سیاست تهاجمی دست بزند. دیدگاه مزبور براساس این فرض قراردارد که باید مصرف کنندگان را وادار به خرید کرد. بنابراین شرکت باید نیروی خود را صرف فروش کند و برای ترغیب و تشویق خریداران از همه ابزارهای تبلیغ و ترویج استفاده کند. دیدگاه مبتنی بر فروش به طور فزاینده ای در مورد کالاهایی اعمال می شود که خریداران معمولاً در اندیشه خرید آن نیستند مانند محصولاتی که شرکت های بیمه ارائه می نمایند. بیشتر شرکت ها هنگامی که با تولید بیش از حد ظرفیت واحد تولیدی روبرو هستند از این دیدگاه استفاده می نمایند. هدف این دیدگاه فروش تولیدات است و نه عرضه آنچه بازار خواستار آن می باشد

تحقیقات بازاریابی نشان داده است که در بازاریابی خدمات لازم نیست که به همه مشتریان به طور یکسان خدمت رسانی کرد. زیرا گروه های مختلف مشتریان از نظر علایق، رفتار و پاسخگویی به بازاریابی تا حد زیادی، بایکدیگر متفاوت هستند، و بسیاری از آنان برای بنگاه هزینه ساز بوده و دارای پتانسیل سوددهی حتی در بلند مدت نیز نمی باشند. از طرف دیگر برآورده ساختن تمام انتظارات مشتریان نه عملی است و نه سود آور، بنابراین برای یک بنگاه بهتر آن است که برخی از مشتریان خود را به جای دیگر سوق دهد و یا حتی به نوعی عذر آنان را بخواهد به این ترتیب هم سازمان و هم مشتری به ارزش بیشتری دست می یابند.

دسته بندی مشتری، روش تجزیه و تحلیل نیازها، دیدگاه ها و انتظارات پیچیده مشتریان است که با طبقه بندی مشتریان به طبقات همگون یعنی افراد خاصی که نیازها، ادراکات و توقعات مشابه دارند، صورت می گیرد .مشتریان باید بر اساس واقعیت های زندگی و تصمیمات مناسب دسته بندی شوند. تصمیم های مختلف دسته بندی مختلف می طلبد

برای نمونه می توان به طرح طبقه بندی امارت بانک که اولین بانک کشور امارات و دویست و سی امین بانک دنیا به لحاظ دارائی می باشد اشاره نمود. در این طرح مشتریان به دو گروه عادی و ارزشمند تقسیم بندی می شوند. سرویس ویژه امارات بانک مختص مشتریان ارزشمند با قدرت و پشتوانه مالی بالا می باشد.

از طرف دیگر درک نیاز های مشتریان با سطوح مختلف سود دهی و ارائه خدمات به آنان بر اساس این تفاوت ها، برای بنگاه های مالی ، بیش از پیش از اهمیت حیاتی برخوردار شده است این بنگاه ها دریافته اند که با شناخت و استفاده از تفاوت هایی که در پتانسیل سود دهی دسته های گوناگون مشتریان وجود دارد همچنین، با گسترش دیدگاه های مناسب برای خدمت رسانی به آنان، قادر هستند سود خود را به حداکثر برسانند.برای مثال شرکت فدرال اکسپرس بر اساس میزان سود آوری مشتریان خود، آنها را به سه دسته خوب، بد، زشت، تقسیم کرده و به این ترتیب، تحول بزرگی در فلسفه بازاریابی خود به وجود آورده است. همچنین اکنون به جای آن که برای تمام مشتریان به یک شیوه بازاریابی کند، تلاش خود را وقف جذب مشتریان خوب، سعی در تبدیل مشتریان بد به مشتریان خوب و حذف مشتریان زشت کرده است. به همین ترتیب مرکز خدمات فرست یونین که ششمین بانک بزرگ آمریکاست، مشتریان خود را با گذراندن مربع های رنگی بر روی صفحه کامپیوتر و استفاده از نوعی فناوری پایگاه اطلاعاتی به نام «انشتاین» علامت گذاری می کند. مشتریان سبز آنهایی هستند که سود آورند و از پشتیبانی خدمات مشتری بیشتری برخوردارند در حالیکه مشتریان قرمز به معنای از دست دادن پول برای بانک هستند و امتیاز ویژه برای آنها در نظر گرفته نمی شود

 تفاوت مشتری با ارباب رجوع

مشتری نوعی ارباب رجوع است اما رفتار هر فرد در این نقش تفاوت هایی با سایر نقش هایش در جامعه  دارد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم تا اهمیت رابطه مشتری با بانک مشخص شود و در نتیجه مشتری مورد شناسایی قرار گیرد

1-حق انتخاب :

مشتری حق انتخاب دارد اما همین فرد در نقش ارباب رجوع برای مراجعه به سایر سازمانها وموسسات حق انتخاب گزینش  ندارد.واغلب مجبور است که به آن موسسه خاص مراجعه کند. ویژگی فوق یعنی حق انتخاب باعث می شود که موسسه ای چون بانک برای جذب مشتری با سایر موسسات رقیب به رقابت بپردازد و در پیشرفت و پویایی سازمان خود بکوشد.

2 – استمرار حرکت:

وقتی صحبت از مشتری می شود نوعی ارتباط مستمر تداعی می شود. برای مثال مشتری بانک ارتباطی مستمر و پایاپی با بانک دارد و برای همین به نام مشتری شناخته می شود و اگر می خواست این فرد یکبار به بانک مراجعه کند قطعا برای کاری صرفا خدماتی بوده و مشتری محسوب نمی شد.

3 – ارتباط عاطفی:

مراجعه افراد به موسسات و ادارات دولتی در محیطی رسمی و به تعبیری خشک صورت می گردداما رابطه مشتری با بانک اینگونه نیست. مشتری و بانک در یک تعامل عاطفی با یکدیگر در ارتباطند. مردم بانک را مانند خانه دوم می دانند و کارکنان بانک را دوست دارند بسیاری از مشتریان قدیمی و با سابقه به محض ورود به شعبه ابتدا با کارکنان احوالپرسی می کنند و اگر یکی از کارکنان حضور نداشته باشد  از مسئول شعبه جویای احوال وی می شوند. در خیلی از محیط های کوچک مشتریان بدون هیچ چشم داشتی کارکنان شعبه را همچون اعضای خانواده خود در مراسم، جشن ها و شادی های خود دعوت می کنند.

4 – ارتباط حقوقی متقابل:

در موارد زیادی مردم به سازمانی مراجعه می کنند که سازمان هیچ نیازی به مراجعه این افراد ندارد و یا بر عکس موسساتی هستند که افرادی را احضار می کنند که آن افراد هیچ نیازی به مراجعه آن ندارند. اما در هر مورد اجبار و ضرورت ارتباط را ایجاب می کند . در حالیکه ارتباط بانک و مشتری اینگونه نیست، بانک و مشتری نیازی متقابل به یکدیگر دارند. بانک محلی امن برای سپرده گذاری، تامین اعتبار، دریافت تسهیلات و برنامه ریزی مالی برای مشتریان است. و مشتریان نیز صاحب اصلی بانک هستند.

 

: سرطان معده یکی از بیماریای شایعیه که اگه به موقع درمان نشه می تونه خطر مرگ رو واسه فرد به دنبال داشته باشه.

یه متخصص رادیوتراپی آنکولوژی، گفت: رابطه نزدیکی بین مقدار مصرف نمک و تعداد افراد گرفتار به سرطان معده رو شده؛ طوری که کاهش مصرف نمک، خطر گسترش سرطان معده رو کم می کنه.

دکتر پیام ایزدپناهی، با بیان اینکه سرطان معده جزو چهار سرطان پرخطر دنیا هستش، اعلام کرد: رژیم غذایی پر از مواد مغذی دارای اندازه درست ویتامینا، موادمعدنی، پروتئینا و کالریا با در نظر گرفتن تاثیرگذاری بر قدرت مریض و تسریع روند درمان بخش مهمی از روند درمان سرطان معده هستش.

ایشون با بیان اینکه سرطان معده یکی از شایع ترین سرطانا بین مردان و زنونه، گفت: سرطان معده به وجود اومده به وسیله رشد خارج از کنترل سلولای بدخیم در معده س که طی سالیان به آرومی رشد می کنه.

این متخصص رادیوتراپی آنکولوژی، با بیان اینکه در بروز سرطان معده تغذیه نقش بسیار مهمی داره، ادامه داد: آدمایی که سوء تغذیه دارن و بدن شون با کمبود کالری مواجه بوده، بیشتر از بقیه در برابر دچار شدن به این سرطان قرار دارن.

ایزدپناهی با بیان اینکه سرطان معده جزو سه سرطان پر خطر بین مردونه، گفت: کمبود پروتئین ها و ویتامینا، مصرف همیشگی مواد غذایی چرب، شور، غذاهای آماده و کنسروجات از عوامل بروز سرطان معده حساب می شه.

ایشون گفت: افراد بالای ۴۰ سال، بیماران گرفتار به پولیپ معده، آدمایی که سابقه فامیلی دچار شدن به سرطان یا سابقه جراحی معده دارن بیشتر از افراد دیگه در برابر سرطان معده هستن.

این متخصص رادیوتراپی آنکولوژی، اعلام کرد: پیروی از یه رژیم غذایی سالم، تامین ویتامینای لازم بدن، مصرف روزانه پنج وعده میوه و سبزی، دوری از خوردن غذاهای آماده و کم کردن نمک مصرفی، داشتن جنب و جوش، تا حد زیادی مانع از بروز سرطان معده می شه.

ایزدپناهی با بیان اینکه بهترین روش تشخیص سرطان معده، آندوسکوپیه، اضافه کرد: اگه سرطان معده به موقع تشخیص داده شه، درمان اون راحت تره، اما با پیشرفت مریضی احتمال بهبودی کم میشه.

ایشون با بیان اینکه مهم ترین روش درمانی برداشتن بخشی از معده س که دارای سلولای سرطانی است، گفت: علاوه بر این از شیمی درمانی یا رادیوتراپی هم استفاده شده و از طرفی بعضی وقتا فرد مریض به یک یا چند روش درمانی نیاز پیدا می کنه.

این متخصص رادیوتراپی آنکولوژی، اعلام کرد: شیمی درمانی یکی از روشای درمان سرطان معده با داروهای ضد سرطانی بوده که سلولای سرطانی رو نابود می کنه یا افزایش اونا رو متوقف می کنه.

ایزدپناهی با اشاره به علائم سرطان معده، گفت: کاهش شدید وزن بدون رژیم غذایی، پیری زودرس، تهوع و استفراغ به دنبال مصرف غذا و احساس پُری معده پس از خوردن مقادیر کم غذا هم اینکه ورم معده هم از سری علائم سرطان معده س.

منبع :gahar.ir

: رابطه سرطان طولانی با اضافه وزن

چاقی می تونه ما رو در خطر شکلای جور واجور سرطانا بذاره و سلامتی ما رو تهدید کنه سرطان روده بزرگ رابطه مستقیمی با چاقی بیماران گرفتار داره بهتره بیشتر به این مورد اهمیت بدین و مانع اضافه وزن خود شید

 یافته های یه مطالعه جدید نشون میده که پرخوری یه هورمون مهم در روده ها رو از کار میندازه و از این روش خطر دچار شدن به سرطان روده بزرگ رو زیاد می کنه.

رابطه چاقی با افزایش خطر دچار شدن به سرطان روده بزرگ مدتا قبل مشخص شد، اما محققان قادر به تشخیص چگونگی این رابطه نبودن.
به گزارش دیلی میل،یافته های یه مطالعه جدید نشون میده که یه رژیم غذایی پر کالری یه هورمون اساسی رو در روده از کار میندازه که با از بین رفتن یه راه سرکوب تومور، تومورهای روده بزرگ امکان پیدا میکنن که تشکیل شن.
در عین حال، محققان فهمیدن که با جایگزینی این ژن میشه روند سرکوب تومور رو فعال و از پیشرفت سرطان پیشگیری کرد.
دکتر اسکات والدمن از دانشگاه توماس جفرسون گفت: مطالعه ما نشون میده که میشه با به کار گیری درمان جانشین هورمونی، از دچار شدن به سرطان روده بزرگ مثل بقیه بیماریای مربوط به کمبود هورمون مانند کمبود انسولین در دیابتیا، پیشگیری کرد .
خطر دچار شدن به سرطان روده بزرگ در افراد چاق ۵۰ درصد بیشتر از افراد لاغر است و تا قبل از این، محققان این رابطه رو به وجود اومده به وسیله مقدار بافت چربی و پروسهای نامعلوم سوخت و ساز کالریای اضافی می دونستن که موجب رشد و انرژی سلولی می شن.
گروهی از محققان دانشگاه توماس جفرسون و هاروارد واسه بررسی رابطه چاقی و سرطان از موشایی استفاده کردن که از دید ژنتیکی اصلاح شده بودن.
اونا فهمیدن که چاقی به وجود اومده به وسیله مصرف اضافی چربی و یا کربوهیدرات و یا هر دو، با از دست دادن هورمون کوئانیلین guanylin رابطه داره.
این هورمون که در سلولای جدار روده موسوم به اپیتلیوم تولید می شه، گیرنده ای رو به نام GUCY2C که عامل تنظیم تولید اپیتلیوم در رودهه، فعال می کنه.
محققان می گن، جدار روده بسیار پویا هستش و دائم در حال جانشین شدنه. GUCY2C به طراحی پروسهای اصلی لازم واسه این اصلاح کمک می کنه.
در سرطانای روده بزرگ، از فعالیت افتادن ژن کوئانیلین شایعه و هم اینکه بیماران چاق در مقایسه با افراد لاغر، کاهش ۸۰ درصدی در گفتن این ژن دارن.
محققان فهمیدن که گیرنده کوئانیلین به صورت یه سرکوب کننده رشد و کنترل تومور عمل می کنه.
بدون هورمون کوئانیلین، این گیرنده فعال نیس که به گفته محققان این اتفاق تا حد زیادی در اوایل رشد سرطان بروز می کنه.
به گفته محققان، وقتی که این گیرنده غیرفعال می شه، اپیتلیوم از کار میفته و شرایط واسه رشد و پیشرفت سرطان جفت و جور می شه.
نتیجه این مطالعه نشون داد که احتمال از کار افتادن این هورمون و گیرنده اون در موشای چاق بسیار بیشتره.
محققان فکر می کنن که پیشرفت سرطان روده بزرگ، از راه کارکرد از کار افتادن هورمون کوئانیلین و گیرنده اون صورت می گیره و بروز این اتفاق در افراد چاق بسیار بیشتره.
این مطالعه هم اینکه نشون میده که با پیشگیری از از دست دادن هورمون، میشه از رشد تومور جلوگیری کرد.
این مطالعه در مجله Cancer Research منتشر شده.

ایرنا

منبع : دکتر سلام

منبع :

رابطه سرطان روده با خواب و ورزش

سرطان روده بزرگ یکی از شایع ترین سرطان هاست که قابل پیشگیریه. آدمایی که روش زندگی سالمی رو در پیش می گیرن، رژیم غذایی مناسبی دارن و در برنامه روزانه خود، بیشتر از نیم ساعت ورزش می کنن، احتمال دچار شدن به این مریضی رو کاهش میدن. در واقع براساس گفته کارشناسان و براساس تحقیقاتی که در این مورد انجام شده، ۲۰ درصد سرطانای روده بزرگ با رعایت روش زندگی سالم، قابل پیشگیریه.

کم خوابی باعث سرطان روده بزرگ می شه

یافته های تحقیقات جدید محققان نشون میده که کم خوابی علاوه بر این که خطر بروز بیماریای قلبی، دیابت و مرگ رو زیاد می کنه، موجب افزایش خطر بروز سرطان روده بزرگ هم می شه.

محققان در بررسیای خود به این نتیجه رسیدن آدمایی که در طول شب کمتر از ۶ ساعت می خوابن، نسبت به آدمایی که دست کم ۷ ساعت در طول شب می خوابن، بیشتر در برابر دچار شدن به سرطان خوش خیم روده بزرگ قرار دارن.

محققان روی ۱۲۴۰ نفر تحقیق کردن که در آزمایش کولونوسکوپی معلوم شد، حدود ۳۳۸ نفر از اونا گرفتار به سرطان خوش خیم روده بزرگ بودن. این گروه نسبت به آدمایی که جواب آزمایش اونا منفی بود، شبا کمتر از ۶ ساعت می خوابیدن. این رابطه حتی پس از بررسی سابقه خانوادگی، مصرف سیگار و معیارهای امتحان چاقی، ثابت موند.

تحقیقات نشون میده زنائی که کم می خوابن، بیشتر از مردان در برابر دچار شدن به سرطان روده بزرگ قرار دارن. ولی در کنار اون، خوابیدن کافی در طول شب و بهبود کیفیت خواب می تونه از بروز این خطر جلوگیری کنه.

سرطان خوش خیم روده بزرگ اگه به موقع تشخیص داده شه قابل درمانه، ولی در صورت عقب انداختن درمان، ممکنه بدخیم شده و دیگه قابل درمان نباشه.

آدمایی که در طول شب کمتر از ۶ ساعت می خوابن، نسبت به آدمایی که دست کم ۷ ساعت در طول شب می خوابن، بیشتر در برابر دچار شدن به سرطان روده بزرگ قرار دارن

ورزش در پیشگیری از سرطان روده موثره

تحقیقات نشون میده ورزش کردن و جنب و جوش بدنی کافی، خطر دچار شدن به سرطان روده بزرگ رو در افراد مستعد کم می کنه.

براساس یافته های آماری، سرطان روده امروزه شایع ترین سرطان شایع مرگبار در دنیاس و طبق بررسیای جدید با ورزش کردن میشه خطر دچار شدن به شایع ترین شکلای جور واجور سرطان روده رو تا یه چهارم کم کرد.

محققان آمریکایی در این تحقیق دست کم ۵۲ مطالعه و تحقیق قبلی رو مورد بازبینی قرار دادن. یافته های این بازبینیا نشون داد که افراد فعال از نظر بدنی، ۲۴ درصد کمتر از افراد کم جنب و جوش به سرطان روده بزرگ گرفتار می شن.

محققان تاکید کردن، این یافته ها محاسبات بسیار قابل اطمینانی درباره تاثیر مثبت ورزش در پیشگیری از دچار شدن به سرطان روده بزرگ ارائه می کنه.

دکتر کاتلین وولین پژوهشگر دانشکده پزشکی واشنگتن در سنت لوئیس، سرپرستی این تحقیق رو برعهده داشته. در این تحقیق، نوعای جورواجور جنب و جوش بدنی شامل فعالیتای شغلی مانند کار بدنی که با دست انجام می شه و فعالیتهای تفریحی سنتی تر مانند دویدن یا ورزشای معمولی مورد آزمایش قرار گرفتن.

دکتر وولین درباره یافته ها به دست اومده از این تحقیق گفت: مشاهده تاثیر و فایده رو و روشن ورزش کردن در کاهش خطر بروز سرطان بسیار امیدوار کننده و خوش بینانه س و ما با امید به اینکه این خبر خوش، مردم رو تشویق کنه تا یه الگوی سلامت رو در زندگی دنبال کرده و از امتیازات اون بهره مند شن.

 

آسپیرین خطر دچار شدن به سرطان روده رو کم می کنه

تحقیقی جدید در بریتانیا نشون داده که مصرف روزانه آسپیرین با دوز پایین، خطر دچار شدن به سرطان روده رو تا ۲۵ درصد کم می کنه.

محققان دانشگاه آکسفورد ضمن مطالعه پرونده پزشکی ۱۴ هزار مریض کشف کردن که مصرف آسپیرین هم اینکه آمار مرگ و میر به وجود اومده به وسیله سرطان روده رو حدود ۳۰ درصد کم کرده.

مصرف آسپیرین مدت هاست که به طور گسترده به مردم کمک کرده از سکته مغزی و عارضه های قلبی دوری کنن، هر چند که خیلی از افراد میانسال به دلیل مشکلات جانبی آسپیرین، این دارو رو مصرف نمی کنن.

اما محققان دانشگاه آکسفورد در گزارش خود می گن، یافته های جدید نشون میده که مصرف آسپیرین به وسیله افراد سالمی که در دهه ۵۰ زندگی خود هستن، بیشتر از اون که ضرر داشته باشه، خوبه.

در تحقیقات قبلی نشون داده شده بود که مصرف دوز بالایی از آسپیرین، خطر دچار شدن به سرطان رو کم می کنه، اما دارای مشکلات جانبی از جمله خونریزی داخلیه.

دوز آسپیرینی که به عنوان درمان تجویز می شه، بیشتر پایین تر از دوزیه که افراد واسه رفع سردرد مصرف می کنن.

با این که مصرف دایم آسپیرین ممکنه مشکلات جانبی داشته باشه، محققان می گن هنوزم ارزش داره که مصرف شه، چون مشکلات جانبی دوز پایین آسپیرین تقریبا جزئیه مانند ایجاد کبودیای پراکنده در بدن یا خونریزی کم از بینی.

اما باید گفت افراد قبل از مصرف هر نوع دارویی از جمله آسپیرین، باید با دکتر مشورت کنن.

بخش سلامت تبیان

منابع:

ایسنا

جام جم

پزشکان بدون مرز

منبع : tebyan.net

: واسه مقابله با شکلای جور واجور عارضه های سرطانی می تونین از روشای تغذیه ای مختلفی کمک بگیرین. امروزه شکلای جور واجور امراض سرطانی موجب مرگ و میر مبتلایان می شن. سرطان سینه عادی ترین و کشنده ترین سرطان در میان بانوانه که با تغذیه درست میشه خطر دچار شدن به اونو کم کرد.

سرطان جزو آسیب هاییه که تغذیه سالم در مقابله و درمان اون بسیار موثره بعضی از سوالات عادی در این مورد خواندنیه که در ادامه به اونا می پردازیم:

بعضی غذاها به صورت کلی موجب بروز سرطان می شن؟

تا کنون غذایی واسه ایجاد سرطان تعیین نشده ولی بعضی اجناس شیمیایی مانند آفت کش ها،شکلای جور واجور سموم و  افزودنیا و آلاینده هایی که به صورت تصادفی درون غذاها راه پیدا میکنن، جزو اجناس سرطان زا هستن. دارو و تغذیه بر مدیریت این عوامل تاییدکردهه. بعضی پرشکان بررسی کردن که رژیم غذایی می تونه در بروز بخشی از سرطانا موثر باشن. مثلا،افزایش افراطی و غیر اصولی سرطانای مری و معده در جاهایی که از فرآورده های غذایی نمک سود شده، دودی )برنج و ماهی دودی و…. ( نیتراتی )سوسیس، کالباس( استفاده می کنن دیده می شه.

مصرف زیاد نمک و نیترات و ترکیبات دودی ، جزو  عوامل ایجاد کننده سرطانا حساب می شن. اضافه وزن، سبک زندگی نادرست، نبود جنب و جوش، رژیم غذایی ناسالم ،بدون سبزیا، نبود مصرف میوه ها و شکلای جور واجور غلات ،نبود مصرف ماهی و ماکیان ایجاد کننده سرطانای سینه و روده هستن.

چه عواملی در ایجاد سرطانا نقش دارن؟

توانای ژنتیکی، محیط آلوده مثل قرارگرفتن در برابر دود آلاینده ها یاد به وجود اومده به وسیله شکلای جور واجور دخانیات، آلودگی هوا،  حضور در مقابل آفتاب شدید و  فرآورده های گندزدای درون رژیم غذایی مثل آفت کشا و سما، مواد  نگهدارنده و رژیمای پر از چربی، گوشت قرمز، رژیمای بدون سبزی و میوه و سبک نادرست زندگی، کم تحرکی تاثیر زیادی در بروز شکلای جور واجور سرطان ها در بدن میذارن.

رژیم غذایی در ایجاد سرطانا نقش داره؟

بعضی از مواد غذایی با مواد مقاوم در برابر شکلای جور واجور سرطان ها همراه س. بخشای اصلی رژیم غذایی در مقابله با سرطانا شامل:

۱) آنتی اکسیدان ها

آنتی اکسیدانا که در شکلای جور واجور غذاها پیدا می شن، در مقابل شکلای جور واجور سرطانا از بدن مراقبت می کنن  آنتی اکسیدانا با کم کردن  رادیکالای آزاد در بدن، واسه مقابله با شکلای جور واجور امراض سرطانی تاثیر زیادی میذارن. رادیکالای آزاد یه بخش شیمیایی فعال دارن که شامل یک یا چند الکترونای جفت نشده هستن که به صورت نرمال در سیستم تنفسی و اکسیداسیون و سیستم ایمنی بدن موثر هستن. ولی فعالیت زیاد، یا مقادیر زیاد اونا می تونه به بدن آسیب وارد کنه و به بافتای جور واجور بدن آسیب برند. آنتی اکسیدانا به صورت نرمال از فعالیت زیاد اونا پیشگیری میکنه.

مواد آنتی اکسیدانی شامل:

– سلنیوم، کاروتنوئیدها، ویتامین ای ویتامین سی هستن که از آسیب سلولا و بافتا  جلوگیری میکنن و مانع ایجاد تغییرات سلولای بدخیم می شن.

۲) فیبرها

رژیم غذایی شامل فیبر در کم شدن خطر سرطانا مخصوصا سرطان روده تاثیر میگذاره رژیمای گیاهی با کالری کم، فیبر زیاد ، حبوبات فراوون ، غلات کامل، شکلای جور واجور سبزی و میوه ، خطر ایجاد سرطانا رو کم میکنه. فیبرها، موجب بالا رفتن سرعت جابجایی مواد غذایی از روده بزرگ میشن، باکتریای روده وقت کمتری جهت ایجاد مواد سرطان زا از اونا دارن، اگه دیواره روده واسه زمان طولانی در نزدیکی مواد سرطان زا قرار نگیرند. ممکنه که فیبر مواد غذایی، ترکیب شیمیایی مواد تولید شده به وسیله باکتریای روده رو از این رو به اونو کرده و ویژگی سرطان زایی اونا رو کم کنه..

فیبرها می تونن به جای ماده ضد سرطان زا با پسماند اسیدهای صفراوی که ممکنه به مقدار فراوون سرطان زا باشن، مخلوط شده و اثر اونا رو از بین ببرن. فیبرها موادی هستن که بر دیواره سلولای گیاهان مانند سبزیا، میوه ها، سبوس، غلات کامل، حبوبات، مغزها پیدا می شن. با بهره مندی به اندازه کافی از شکلای جور واجور  غلات، میوه ها و سبزیجات میشه از بدن در برابر شکلای جور واجور سرطان ها پیشگیری کرد. پیشنهاد می شه روزانه چهارصد گرم یا پنج  میان وعده میوه ها و سبزی جات استفاده شه.

۳) اجناس خوراکی گیاهی

– سبزی جات از دسته کلم و گل کلم و داراری ترکیبات غیر مغذی هستن که آنزیمای اونا توانایی نابود کردن مواد سرطان زا رو تحریک میکنه.

– پیاز سیر، تره به خصوص وقتی که به صورت خام میل می شن در کم شدن خطر سرطان معده موثر هستن. مواد سولفوری درون در این غذاها با آنزیمای عامل بروز سرطان مقابله کرده و از تولید مواد سرطان زا رو جلوگیری میکنن.

هویج، گوجه فرنگی و مرکبات

– این مواد غذایی شامل اسید فنولیک هستن، و از سرطان کوکون با پیشگیری از رهایی مواد سرطان زا، مقابله می کنن.

سویا و ترکیبات اون

– با مقابله با کارکرد استروژنا، از ایجاد سرطان سینه جلوگیری می کنن. استروژن یه جور هورمون زنونه س که مقادیر بالای اون موجب بالا رفتن خطر بروز سرطان سینه می شه.

توت فرنگی، تمشک، انگور و سیب

– این فرآورده ها اسید الاگیگ دارن که می تونن بعضی رادیکالای آزاد درون دود سیگار رو از بین ببرن.

پیاز، چای سبز، انگور، مرکبات

– این اجناس پر از ایروفلاونوئیدها هستن، که ادر هستن از تغییرات درون سلولا پیشگیری کده و سدی در برابر مواد عامل سرطان می شن.

غذاهای دریایی، روغن ماهی

– این دسته از مواد غذایی به خاطر وجود اسیدهای چرب امگا ۳، سلنیم، روی، ویتامین ای و… در مقابله با شکلای جور واجور سرطانا مخصوصا سرطان سینه و روده موثر هستن.

چای سبز چینی

– چای سبز خاصیتی ضد سرطانی داره و مانند پلی فنلا در مقابله با سرطانا تاثیر زیادی میگذاره. پلی فنلا، شامل آنتی اکسیدانی هستن که از ایجاد عارضه های سرطانی و تومور و پیشرفت اونا پیشگیری می کنن. بیشتر مواد غذایی داراری پلی فنلا هستن، ولی چای سبز بخاطر ای که در مرحله تولید اون، پلی فنلا حفاظت می شه، خاصیت خاص ای دارن.

رژیمای پرچرب در ایجاد سرطان موثر هستن؟

وقتی مقادیر بالای چربی موجب افزایش خطر سرطان روده، سینه و کلیه میشه. رژیمای پرچرب مخصوصا رژیم شامل  گوشت قرمز، تخم مرغ، فرآورده ای لبنی پرچرب و کلسترولریسک ایجاد شکلای جور واجور سرطانا رو بالا میبرن.

بیشتر یافته ها تلاش می کنن که دریافت مقادیر خیلی از چربی مخصوصا در خانمای یائسه خطر ایجاد سرطان سینه رو بالا میبردو دریافت مقدار کمی از اسیدهای چرب اشباع مانند شکلای جور واجور خوراکیای حیوونی، کره،اجناس لبنی پرچرب، کله پاچه، امعاء و احشاء، گوشتای قرمز، خطر سرطان راکم میکنه. ولی مصرف روغنا با یه باند دوگانه مانند روغن زیتون خطر ایجاد شکلای جور واجور سرطانا مخصوصا سرطان سینه رو کم میکنه.

.

منبع : hidoctor.ir

: رابطه سبک زندگی ناسالم با بروز آریتمی قلبی قلب

به نقل از پایگاه خبری وب مد، در این تحقیق بیشتر از ۶هزار و ۵۰۰ بزرگسال سالم حضور داشتن. این ادما از نظر تاثیر هفت عامل مربوط به سلامت قلبی شامل سیگار کشیدن، شاخص توده بدن، فعالیت بدنی، رژیم غذایی، کلسترول کلی، فشار خون و قند خون تحت بررسی قرار گرفتن.
یافته های نشون می داد آدمایی که امتیازات پایینی رو در مورد هفت عامل خطر به دست آوردن، ۴۱ درصد در خطر پایینی واسه دچار شدن به فیبریلاسیون دهلیزی قرار داشتن. البته این یافته تایید کننده رابطه دلیل و معلولی نیس.

در پژوهشی دیگه، رابطه بین استرس و فیبریلاسیون دهلیزی در ۲۶ هزار و ۲۰۰ زن مورد مطالعه قرار گرفت. منابع استرس شامل مسائل کاری، خونواده، همسایه، مالی و حوادث آسیب زا مثل مرگ بچه عنوان شد.

زنان گرفتار به فیبریلاسیون دهلیزی در مقایسه با زنان سالم، استرس بیشتری رو در مورد منابع عنوان شده از خود نشون دادن.

فیبریلاسیون دهلیزی، شایع ترین نوع آریتمی قلبیه که تحریک الکتریکی راه مشخصی رو در قلب طی نمی کنه. فیبریلاسیون دهلیزی وقتی اتفاق می افته که در دهلیزها موج الکتریکی تحریک جهت مشخصی نداشته باشه یعنی سلولای عضلانی دهلیز به صورت بی نظم تحریک و در نتیجه منقبض می شه. در نتیجه انقباض منظم دهلیز وجود نداره پس دهلیزها نمی تونن خون رو به صورت کامل به بطنا پمپ کنن و هم ضربانای بطن از دهلیز پیروی نکرده و بطن بدون نظم طبیعی و بدون پیروی و انتظار دهلیز منقبض می شه.

این یافته ها طی نشست هرساله جامعه قلب آمریکا در نیواورلان مطرح شد.

منبع :

: خیلی از آقایون اشتباهیً تصور می کنن که فقط مردهایی که آلت جنسی بزرگی دارن می تونن همسرشون رو خوب ارضاء کنن. تصور غلط اونا اینه که خانمها فقط دنبال مردهایی هستن که آلت جنسی بزرگی دارن و اهمیتی واسه بقیه مردها قائل نیستن.

.

این مردها، با اینجور تصوراتی، احساس پستی می کنن و اعتماد به نفسشون رو از دست میدن و فکر می کنن که نمی تونن هیچ زنی رو از نظر جنسی ارضاء کنن.

.

این عقاید و خیالات نادرست به احتمال زیاد از دیدن عکسا و فیلم هاییه که این مردها می بینن که همه نشون میدن که مردهایی که آلت جنسی بزرگی دارن بیشتر تحت توجه زنها هستن.

اما این مسئله اصلا حقیقت نداره.

.

مهم نیس که آلت جنسی شما چقدر ای باشه، شما می تونین از نظر جنسی همسرتون رو ارضاء کنین. به تنها چیزی که نیاز دارین اینه که طرف مقابل رو خوب بشناسین و بدونین که واسه ارضاء کردن و لذت دادن به اون چیجوری باید از آلت جنسیتون استفاده کنین.

باید روی اعضاء و دستگاه تناسلی زن شناخت خوبی داشته باشین و بدونین که کدوم نقاط رو باید لمس کنین. نقاطی در دستگاه تناسلی زن هست که با لمس کردن اونا می تونین بیشترین لذت رو به اون بدین.

همسرتون خودش می تونه این نقاط رو به شما نشون بده و شما رو در این مورد راهنمایی کنه. با دونستن اون نقاط حساس، اون وقت میدونید که از آلت جنسیتون روی چه نقاطی استفاده کنین.

.

بین رابطه جنسی، باید تلاش کنین عمل جنسی رو با حرکات یکنواخت دنبال نکنین، بلکه آلت جنسیتون رو روی نقاط جور واجور دستگاه تناسلی اون تماس بدین. با این کار می بینین که وقتی آلت جنسیتون به بعضی نقاط بدنش برخورد می کنه، چیجوری از بالاترین درجه لذت فریاد میکشه.

همین نقاطه که باید بارها آلت تناسلیتان رو به اون تماس بدین.

.

اون وقت میفهمید که چندین و چند ارگاسم در اون ایجاد می کنین و همین باعث می شه که اون باوجود کوچیک بودن آلت جنسی شما، بیشتری لذت رو از رابطه زناشویی با شما ببره.

البته اگه دچار حالت میکرو پنیس یعنی کوچیکی زیادتر از اندازه آلت تناسلی باشین باید فکری واسه افزایش اندازه آلت خود بکنین.

گرداوری:زیرمیزی

منبع :

: مجموعه: اخبار پزشکی

تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۲۹

: رابطه ساعت زیستی بدن با سرطان سینه

محققان آمریکایی در بررسیای خود، ژن جدیدی رو که با ساعت زیستی بدن در ارتباطه و منتهی به رشد تومور سینه می شه، شناسایی کردن.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، سالای زیادی، پزشکان جهش ژنای "BRCA1" و "BRCA2" رو با افزایش خطر دچار شدن به سرطان سینه در رابطه دونسته ان.

 

حالا، محققان "دانشگاه تگزاس ای ان ام" (Texas A&M) در آمریکا، ژن موثر دیگری رو در سرطان سینه شناسایی کردن که با ساعت زیستی بدن در ارتباطه.

 

پروفسور "وستون پورتر"(Weston Porter) و گروهش به این نتیجه رسیدن که پروتئین "Per2"- کارکرد تنظیمی درون ساعت محیطی هر سلول- نقش مهمی در رشد تومور سینه پستانداران داره و در بررسیای انجام شده روی موشا، سرکوب این پروتئین به مشکل شدید در رشد تومور رسید.

 

این یافته ها، به فهرست رشد مربوط به مشکل در ساعت زیستی بدن که کارکرد ساعت مرکزی مغزه، اضافه می شه. این فهرست، شامل عواملیه که به خطر پیشرفت سرطان، اضافه وزن، بعضی بیماریای عصبی و عضلانی و مشکلات دیگه از جمله پرواز زدگی می رسن.

 

"ساعت زیستی"، "ساعت زیست شناختی"، "ساعت بدن" یا "ساعت بیولوژیکی"، یه چرخهٔ تقریباً ۲۴ ساعته در پروسهای زیست شیمیایی، فیزیولوژیکی، یا رفتاری موجودات زنده، شامل گیاهان، جانوران، قارچا و سیانوباکتریا هستش. مشکل در ساعت زیست شناختی آدم می تونه ایجاد کننده بیماریای بسیاری شه.

 

پورتر گفت: نه فقط ما بلکه هر کدوم از سلولامون، یه ساعت زیستی دارن که با ساعت مرکزی هماهنگه. هنگام صبح، با بیدار شدن از خواب و دیدن نور آفتاب، نور مستقیما به مغز میره و این کارکرد مولکولی که ساعت زیستی بدن رو تنظیم می کنه، به کار میندازه.

 

گروه پورتر در بررسیای خود، پروتئین "Per2" که "بازخورد منفی" یا تعادل رو در روند ساعت زیستی برقرار می کنه، آزمایش کردن.

 

پورتر ادامه داد: مکانیسمای بازخورد منفی و مثبت، پیوسته در تعادل هستن و بالا و پایین می رن. یکی در طول روز و یکی موقع شب بالا میره و در ۲۴ ساعت شبونه روز نوسان دارن اما هنگام صبح و با دیدن نور، دوباره تنظیم می شن. وقتی که Per2 برمیگرده، ژن دیگری موسوم به "BMAL" یا "CLOCK" رو سرکوب می کنه.

 

یافته های این تحقیق، اهمیت نقش احتمالی Per2 رو در سرطان سینه نشون میده. بیان Per2، در درصد خیلی از تومورهای سینه گم می شه که نشون دهنده اثرات محافظتی اون هستش.

 

ما دریافتیم که نشانگرهای زیستی سلول بنیادی مربوط به کمبود  Per2، اساسی تر هستن. اینطوری، ایده کارکرد Per2 به عنوان ژن سرکوبگر تومور تقویت می شه.

 

گروه پورتر، علاوه بر مشکل در رشد تومور سینه، مشکل مشابهی در بررسیای خود روی عضو پیوند زده شده دید. این نتیجه نشون داد که Per2 و نه فقط ساعت مرکزی اون، دلیل مشکل در رشد تومور سینه س.

 

یافته های این تحقیق، در مجله علمی "Development" به چاپ رسید.

 

 

.

منبع :

: مجموعه: اخبار پزشکی

تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۵۶

محققان به این نتیجه رسیدن اندازه اضافی زینک در ماهیچه های بیماران گرفتار به سرطان موجب کاهش ایستادگی ماهیچه ها و تسریع خطر مرگ در اونا می شه.

به گزارش مهر، به گفته محققان ضعف بنیه عامل ۳۰ درصد مرگ در بیماران سرطانیه. ضعف بنیه با ضعیف کردن ماهیچه ها موجب کم شدن اندازه تحمل در برابر درمان سرطان شده و کیفیت زندگی رو پایین می آورد. با این حال هیچ درمان موثری واسه این مشکل موجود نیس و علل اون بازم نامعلوم س.

 

«اسوارنالی آچاریا»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره میگه: «این تفکر اشتباه هست که ضعف بنیه تنها یه مشکل تغذیه ای به وجود اومده به وسیله بین رفتن اشتها به دلیل سرطان یا روند درمان اون هستش.»

 

با موندگاری ضعف بنیه، ماهیچه ها ضعیف شده و به اندازه ای ضعیف می شن که تحمل دوز استاندارد درمانای ضدسرطان رو ندارن و دکتر شون مجبور به کاهش دوز درمان می شه.

 

آچاریا در ادامه اضافه می کنه: «ضعف بنیه موجب ضعیف کردن ماهیچه های قلب و دیافراگم هم می شه که در نتیجه خیلی از بیماران سرطانی به دلیل مشکل تنفسی یا قلبی جون شون رو از دست میدن.»

 

محققان در این تحقیقات به این نتیجه رسیدن فعالیت بیشتر پروتئین موسوم به ZIP۱۴ که معمولا در سلولای کبد روشن می شه، روند انتقال فلز زینک (روی) رو آسون کردن می کنه اما مشخص شد که در ماهیچه های موشای آزمایشگاهی گرفتار به سرطان، تجلی این پروتئین غیرعادی بود.

 

تیم تحقیق هم اینکه دریافت اندازه بالا ZIP۱۴ در نمونه بافت ماهیچه ای بیماران گرفتار به سرطان و دارای ضعف بنیه هست که نشون دهنده رابطه بین ZIP۱۴ و ضعف بنیه در افراده. مصرف زینک اضافی در ماهیچه ها بواسطه تخریب سلولای بالغ ماهیچه و جلوگیری از ایجاد فیبرهای عضلانی نوین به وسیله سلولای بنیادی منتهی به نابودی ماهیچه ها در بیماران سرطانی می شه.

 

به گفته محققان، کاهش ZIP۱۴ در سلولای ماهیچه به شکل زیادی منتهی به کاهش ضعف بنیه می شه به خاطر همین داروهای بازدارنده ZIP۱۴ می تونه موجب بهبود اندازه بقاء در افراد سرطانی و کیفیت زندگی اونا شه.

 

 

.

منبع :

رابطه زمین خوردن با پارکینسون

میدونستین زمین خوردنای تکراری یکی از نشونه های ابتلای شما به مریضی پارکینسونه و با مشاهده نواع زمین خوردنای بیخود و تصادفی باید نگران این مریضی در بدنتون شید و اونو هشداری واسه بدنتون تلقی کنین

بررسی محققان دانشگاه Umea در سوئد نشون میده که بیماران گرفتار به پارکینسون، چند سال قبل از تشخیص علایم مریضی، چندین زمین خوردگی شدید رو تجربه کردن که در بیشتر مواد منتهی به شکستگی و آسیبای جدی شده.

مطالعه سوابق حدود ۲۴ هزار مریض بین سالای ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۲ میلادی نشون میده بیماران گرفتار به پارکینسون، ۱۹ درصد تجربه زمین خوردن بیشتری در ۱۰ سال قبل از تشخیص مریضی داشتن.

محققان احتمال میدن زمین خوردنای تکراری به دلیل مشکلات عصبیه که در آخر می تونه منتهی به پارکینسون شه؛ پس پیشنهاد می شه زمین خوردنای شدید و تکراری جدی گرفته شه و واسه تشخیص خیلی زود پارکینسون اقدام شه.

پارکینسون پس از فراموشی شایع ترین مریضی سیستم اعصابه که بر اثر کاهش دوپامین و مشکل جسم مشکی مغز ایجاد می شه. جسم مشکی پیامای عصبی رو از راه نخاع به عضلات جور واجور می فرسته و این روند از راه ماده شیمیایی دوپامین صورت میگیره و باعث مشکل در تعادل و کنترل عضلات می شه. روشای عادی کنترل این مریضی، دارویایی هستن که با تحریک مغز، به ترشح دوپامین کمک می کنن. این روش ها مریضی رو درمان نمی کنن، بلکه علایم رو کم می کنه و جواب اون روی افراد جور واجور، فرق داره.

مریضی پارکینسون معمولا با لرزش یه دست شروع می شه و کم کم بیشتر اندام رو درگیر می کنه. حدود ۱۰ میلیون نفر در سراسر جهان به این مشکل گرفتار هستن.

به گزارش مرکز پیشگری و کنترل مریضی آمریکا، در این کشور از هر ۵۰۰ نفر یه نفر به این مریضی گرفتار هستش. احتمال دچار شدن به پارکینسون در مردان ۱.۵ برابر زنونه. یافته های این تحقیقات در نشریه PLOS منتشر شده.

.

منبع : hidoctor.ir