:
رابطه دویدن و دیسک کمر

: به گزارش nytimes، بررسیای گذشته نشون داده اگه ستون فقرات و دیسک کمر فعال تر باشه و فعالیت به صورت ورزش انجام  شه احتمال آسیب کمتر می شه. دچار شدن به آسیب در ناحیه دیسک کمر و کمردرد، با افزایش سن، به دلیل مریضی یا آسیب ایجاد می شه.

اگه دیسک کمر یا ستون فقرات فعالیت نداشته باشن احتمال آسیب بیشتر می شه. بررسیا روی آدمایی که می دوند و آدمایی که نمی دوند نشون داد، دویدن باعث می شه که دیسک کمر بزرگتر شه و اندازه مایعات اون بیشتر باشه به خاطر همین احتمال آسیب دیسک کمتر می شه. آدمایی که در طول هفته دست کم ۳۰ مایل می دوند دیسک کمر سالم تری دارن

.

منبع : pardad.ir