دویدن اثرات به درد بخور زیادی بر مغز ما آدما میگذاره و باعث تغییرات موثری در کارکرد اون می شه با پیاده روی و دویدن شکلای جور واجور مریضی های مغزی رو از خود دور می کنین و به مشکلات مغزی دچار نمی شین با دویدن وزن بهتری دارین و ذهن سالم تر و سرحال تری دارین پیاده روی مادر ورزش هاست و در همه سنین انجام پذیر هستش.

تحقیقات گذشته نشون داده که دویدن باعث ایجاد ملکولایی می شه که به بازسازی مغز کمک می کنه و طول عمر رو زیاد می کنن.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت MNT، بررسیای جدید نشون دهنده تاثیر ورزش در بازسازی بهتر بافتای مغزیه. محققان امیدوارن که یافته های جدید به ایجاد درمانای موثر برسه.

محققان بررسیای گذشته رو روی موشا انجام دادن. این موشا دچار مشکلات مغزی بودن که منتهی به نبود تعادل و هماهنگی اعضای بدن شده بود. بررسیا نشون داد که دویدن می تونه به بازسازی بخشای آسیب دیده مغز این موشا کمک کنه. موشایی که می دویدند ۱۲ ماه بیشتر از بقیه موشا عمر کردن.

در مقایسه با بقیه موشا، موشایی که می دویدند وزن بهتری داشتن و تعادل بدن اونا بیشتر بود.

اگه ورزش کردن متوقف شه، علایم مریضی دوباره خود رو نشون میدن.

یافته های این تحقیقات در مجله cell reports منتشر شده و می تونه بر درمان بیماریای «تحلیل عصبی» کمک کنه.

خبرفارسی

منبع :