: رابطه دود سیگار در کودکی و بروز رفتارای مجرمانه در بزرگسالی

در تحقیق گذشته، محققان قرار گرفتن در برابر دود دست دوم سیگار در طول بارداری رو با کم شدن سطح خودکنترلی در کودکان و نوجوانان که از دلایل رفتار بزهکارانهه، در رابطه پیدا کردن.

مطالعه جدید محققان دانشگاه سینسیناتی اوهایو نشون میده قرار گرفتن قبل از تولد در برابر دود سیگار با کم شدن سطح خودکنترلی در کودکان و نوجوانان ربط داره.

خودکنترلی پایین یکی از قوی ترین دلایل رفتارای بزهکارانه و مجرمانه در نوجوانان و بزرگسالانه.

در بیشتر مواردی که یه مادر غیرسیگاری گزارش داده که در طول بارداری در دور و برش افراد سیگاری بودن، اندازه رشد خودکنترلی کودکش بین سن ۴ تا ۱۵ سالگی هم پایین تر بوده.

این رابطه حتی در وقتی که محققان بقیه عوامل مثل IQ مادر، اندازه خودکنترلی مادر، سطح تحصیلات مادر و درآمد خونواده رو هم در نظر گفتن وجود داشت.

این یافته ها حاصل داده های جمع آوری شده از ۷۵۰ مادر غیرسیگاری و کودک شون بود که تو یه مطالعه ۱۵ ساله شرکت کرده بودن.

منبع :