رابطه خوردن ماهی با بزرگ شدن مغز جنین

تو یه مطالعه بزرگ در اسپانیا اعلام شد مادرانی که دردوران بارداری خود هر هفته سه وعده ماهی مصرف کنن به رشد مغزی و هوش کودکان خود در آینده کمک کردن.

به گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، محققان با زیر نظر گرفتن ۲ هزار مادر و بچه از سه ماهه اول بارداری تا پنج سالگی کودک به این نتیجه رسیدن کارکرد مغز کودکانی که مادران اونا در بارداری ماهی مصرف می کردن بهبود پیدا کرده این یافته ها در مقایسه این کودکان با کودکانی که مادران اونا اندازه بسیار کمی ماهی می خوردند بدست اومده.

وقتی که زنان باردار به صورت میانگین ۶۰۰ گرم یا ۲۱ اونس ماهی در هفته مصرف می کردن هیچ نشونه ای از جیوه یا آلاینده های دیگه مربوط به ماهی واثر منفی این آلاینده ها دیده نشد.

نویسنده این مطالعه جوردی جولوز، از مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی محیط زیست در بارسلونا گفت: غذاهای دریایی به عنوان یه منبع مهم مواد مغذی واسه رشد مغز شناخته شدن اما اعلام تجمع جیوه در محیط زیست موجودات دریایی که با عنوان نروتوکسی شناخته می شه تمایل مردم به به کار گیری غذاهای دریایی رو کم کرد.محققان در تلاشند تا بین مضرات بالقوه آلاینده های دریایی با امتیازات به کار گیری ماهی واسه سلامت عمومی تعادل برقرار کنن .

جولوز و همکارانش در مجله آمریکایی اپیدمیولوژی گفتن: دستورالعمل سازمان غذا و داروی آمریکا درسال ۲۰۱۴ زنان باردار رو تشویق به خوردن ماهی می کنه اما اندازه مصرف اون نباید بیشتر از ۱۲ اونس یا ۳۴۰ گرم در هفته باشه هم اینکه اداره ایمنی مواد غذایی اروپا تازگیا صحت نظر علمی محققان رو دراستفاده از ۱۵۰ تا ۶۰۰ گرم ماهی رو درهفته دردوران بارداری تایید کرده.

محقق این مطالعه گفت: اثرات مصرف ماهی مادران هنوز خوب درک نشده و به تحقیقات بیشتری واسه تشویق هر چی بیشتر مادران واسه به کار گیری ماهی در دوران بارداری نیازه.

داده های بررسی شده محققان از دوران کودکی کودکان اسپانیایی دریک مطالعه میحط زیستی ازجمعیت بزرگی از زنان باردار در سه ماهه اول بارداری در چهار استان از اسپانیا بین سالای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ه.

.

منبع :