رابطه خواب و وزن شما

به گفته محققان؛ کمیت و کیفیت خواب بر وزن بدن تاثیر داره.

این که افراد چی رو چه مقدار مصرف می کنن رابطه مستقیم با کمیت و کیفیت خواب اونا داره.

اگه هر فرد شبونه هشت و نیم ساعت بخوابه روز بعد کمتر احساس گرسنگی می کنه.

دلیل این وجود هورمون گرلین (Ghrelin) است که به بدن دستور غذا خوردن میده.

هر قدر که فرد کمتر و بدتر بخوابه اندازه تمرکز هورمون گرلین در روز بعد بالاتر میره.

تو یه همچین موقعیتی تسلط هورمون لپتین (Leptin) که مصرف غذا رو به هنگام سیری متوقف می کنه، کم تر می شه.

علاوه بر این، خواب کم تر از هفت تا ۹ ساعت پیشنهاد شده در طول شب خطر دچار شدن به چاقی و دیابت رو داره

.

منبع :