دارا بودن یه الگوی خواب مناسب واسه همه افراد لازمه.
تحقیقات نشون میدن کسائی که کمتر از هفت ساعت در شبونه روز می خوابن، در خطر فشارخون بالا هستن.

کارشناسان با بررسی ۱۰ هزار زن درزمان ۵ سال به این نتیجه رسیدن زنائی که در بیست و چاری کمتر از ۷ ساعت می خوابن بیشتر از بقیه به پرفشاری خون گرفتار می شن. این خطر مخصوصا در کسائی مشاهده شد که مدت زمان خوابشون در بیست و چاری ۶ ساعت و یا کمتر بود.

هرچند این مطالعه روی زنان انجام شد اما محققان فکر می کنن دارا بودن یه الگوی خواب مناسب واسه همه افراد لازم بوده و در پیشگیری از بیماریای طولانی از جمله پرفشاری خون نقش داره.
چاقی، بی تحرکی، سیگار، رژیم غذایی ناجور و مصرف زیاد نمک و چربیا هم در افزایش فشارخون تاثیردارن.

seemorgh.com

جمع آوری سلامت اکاایران