به گفته محققان، خیلی از افراد گرفتار به مشکل شایع تپش قلب «فیبریلاسیون دهلیزی» از افزایش خطر سکته در خود آگاه نیستن.

محققان عنوان می کنن که تپش بی نظم قلب در بیماران گرفتار به فیبریلاسیون دهلیزی می تونه منتهی به تجمع خون شه که این وضعیت عامل بروز لختگی خون بوده و می تونه منتهی به سکته شه.

مطالعه محققان دانشگاه دوک کارولینای شمالی نشون میده مردم درک نادرستی از فیبریلاسون دهلیزی دارن.

تیم تحقیق به سرپرستی امیلی اُبریان، از ۱۰۰۰ فرد گرفتار به مریضی فیبریلاسون دهلیزی نظرسنجی بعمل آوردن. میانگین سنی این افراد ۶۹ سال بود. درحدود ۶۳ درصد خیلی زیادً موافق بودن که سکته عامل پرخطر اصلی فیبریلاسیون دهلیزیه. با این حال در حدود ۳۲ درصد به فکر بودن اینکه حمله قلبی عامل پرخطر اصلی این بیماریه، به طور کامل اشتباهه.

هم اینکه مطالعه رو ساخت که تنها ۱۳ درصد بیماران، منبع اصلی اطلاعات شون در مورد مریضی فیبریلاسیون دهلیزی اینترنت بوده، درحالیکه در حدود ۷۳ درصد در این باره با دکتر خود مشورت می کردن.

منبع :