مصرف زیاد نمک به عنوان یکی از خطر فاکتورهای اصلی فشار خون بالا و بیماریای قلبی عروقی شناخته شده و نتیجه های دیگه اون از جمله سرطان معده امروزه مورد توجه خاص مجامع علمی قرار داره…

سرطان معده یکی از سرطانای شایع در دنیاس و براساس آخرین آمارهای موجود هرساله ۸۷۰ هزار مورد نوین سرطان معده گزارش می شه که در حدود ۱۰% موارد نوین سرطانا رو شامل می شه.

اندازه کشندگی سرطان معده هم اونقدر بالاست و بیشتر از ۶۲۸ هزار مورد و برابر ۱۲% کل مرگ و میرها در کشورای پیشرفته و در حال پیشرفت دنیاس. جندین دلیل واسه بروز سرطان معده شامل عفونت هلیکوباکتر پیلوری، عادات غذایی، مصرف ماهی های نمک سود شده، مصرف غذاهای پر نمک ، آجیلای شور، تنقلات شور (چیپس و شکلای جور واجور فراورده ای غلات حجیم شده)، شورجات و ترشیا، غذاهای نمک سود، چاقی، سیگار. و وجود نیترات در مواد غذایی مصرفی و سابقه فامیلی گفته شده.

هر چند کلا اندازه بروز سرطان معده در جهان به خصوص در کشورای غربی، چین و اندازه کشورای شرق آسیا در ده های گذ شته کم شده ولی در بقیه کشورها این روند کاهشی مشاهده نمی شه مخصوصا اینکه در این کشورها سن بروز سرطان معده کم شده.

کاهش مصرف نمک در جامعه به عنوان یه راه حل اصلی با هزینه تاثیر بالا واسه پیشگیری از اپیدمی بیماریای قلبی عروقی در کشورای صنعتی و در حال پیشرفت شناخته شده.

تحقیقات زیادی رابطه بین مصرف زیاد نمک و عفونتای هلیکو باکتر پیلوری رو به عنوان عامل ایجاد آسیب در مخاط معده، هایپز گاسترینمیا و سرطان معده رو نشون داده.

از جمله تو یه متا انالیز رابطه بین عادات غذایی و خطر سرطان معده در ۲۷۰ هزار نفر از ۷ مطالعه گذشته نگر نشون داده شده. این مطالعه نشون داده که خطر بروز سرطان معده با مصرف زیاد نمک ۶۸ % زیاد می شه. حتی مصرف نمک در حد متوسط هم این خطر رو ۴۱% زیاد می کنه. در آدمایی که غذاهای پرنمک مثال ترشیا، ماهی نمک سود شده و گوشتای فراوری شده مصرف می کنن به ترتیب خطر دچار شدن به سرطان معده ۲۷% و ۲۴% بیشتره.

در ایران، سرطان سومین دلیل مرگ و میر بشمار میره و سرطان معده سومین سرطان شایعه. مصرف نمک ۱۰ تا ۱۵ گرم در روز یعنی ۲ تا ۳ برابر مقدار پیشنهاد شده به وسیله سازمان جهانی بهداشته. سرطان معده تنها یکی از زیانای مصرف زیاد نمکه. پوکی استخون، فشار خون بالا و به دنبال ان نارساییای کلیوی و بیماریای قلبی عروقی از دیگر مشکلاتیه که مصرف زیاد نمک در بروز اونا یه عامل خطر مهم بشمار میره. کم شدن اندازه نمک درنان مصرفی که مهم ترین منبع نمک دریافتی مردمه و فرهنگسازی واسه کاهش نمک مصرفی در بین طبخ غذا، حذف نمکدان سر سفره و میز غذا، منع مصرف تنقلات شور و پرنمک و البته ممنوع شدن تبلیغات اجناس غذایی تهدید کننده سلامت نیاز به پشتیبانی و عزم رسانه های جمعی داره.

*مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه

جمع آوری: گروه ۷ گنج

www.7ganj.ir

.

منبع : ۷ganj.org